Emerytura drażliwym tematem

Problemy emerytalne od wielu lat należą do jednych z najbardziej emocjonujących tematów, jakie poruszane są nie tylko podczas dyskusji publicznych ale również prywatnych rozmów. Niemal zawsze wykorzystuje się je do debat wyborczych. A tak naprawdę szarego Kowalskiego interesuje tylko to, by na emeryturze mógł spokojnie korzystać z życia i swoich pieniędzy, bez konieczności decydowania o tym czy w pierwszej kolejności trzeba zapłacić rachunek za prąd czy receptę na leki. Wiele osób z dużą obawą myśli o przyszłości, zatem by być o nią spokojnym, ważna jest świadomość tego co czeka każdego z nas. Od 1999 roku system emerytalny w Polsce przewiduje finansowanie wypłat emerytów ze środków Zakładu Ubezpieczeń społecznych, który jest pierwszym filarem, Otwartych funduszy emerytalnych, które tak samo jak ZUS są obowiązkowe i stanowią drugi filar. Trzecim natomiast są wchodzące w skład trzeciego filaru dobrowolne ubezpieczenia i każda forma oszczędzania pieniędzy we własnym zakresie. W ramach dobrowolnych zabezpieczeń można czynić oszczędności w banku, papiery wartościowe, lokaty w jednostki funduszy inwestycyjnych, czy nawet nieruchomości. Interesującym rozwiązaniem są między innymi oferowane przez instytucje finansowe, fundusze emerytalne, których celem jest, jak sama nazwa wskazuje, gromadzenie środków na zabezpieczenie przyszłości.

You can leave a response, or trackback from your own site.