Porwany lub uszkodzony banknot

Kiedy zdarzy się w Polsce otrzymać banknot, na przykład stu złotowy, który jest przerwany, porwany, popisany lub sklejony taśmą, raczej nie ma z tym problemu, jeżeli jest on oryginalny. Właściwie w każdym banku można dokonać zamiany. Gorzej, kiedy jest fałszywy, ponieważ każdy bank od razu zrzuci swoje podejrzenia o fałszerstwo na osobę, która taki banknot przynosi. Kiedy, natomiast, porwany lub przerwany jest banknot w obcej walucie, bardzo ciężko jest w Polsce w jakikolwiek sposób odzyskać jego równowartość. Na pewno takiego banknotu nie przyjmą w żadnym kantorze, obawiając się, że sami nie będą w stanie go sprzedać w odpowiednim miejscu na świecie. Porwany banknot w innej walucie to problem i to nie mały. Żaden właściciel kantoru nie będzie go chciał wziąć na swoje barki. Okazuje się, że nie każdy bank będzie chciał się zająć takim banknotem. Wiele z nich jest zwyczajnie niewyspecjalizowanych w takich sprawach i również nie chcą się nimi zająć. Bardzo często okazuje się jednak, że jeden bank na sto jest w stanie przyjąć taki banknot, wypłacając za niego gotówkę w polskich nominałach. Oczywiście, nic nie ma za darmo. Bank, jeśli wymieni taki banknot, pobierze za całą transakcję stosowną prowizję, ale przynajmniej zostanie ona dokonana. Zwyczajnie trzeba uważać na banknoty za granicą.

Bankructwo funduszu lub utrata umowy o pracę

Na rynku zdarzają się przeróżne sytuacje, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy gospodarka jest dosyć chwiejna. Może nastąpić wszystko, zarówno utrata umowy o pracę, przez osobę, która należy do funduszu, jak i bankructwo, na które mogą być skazane fundusze emerytalne. Wszystko zostało zaplanowane tak, aby ani w jednej, ani w drugiej sytuacji klient w żaden sposób nie ucierpiał. Okazuje się, że kiedy dana osoba traci pracę, rozwiązana zostaje umowa, a pracodawca przestaje płacić składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wszelkie środki, które dotychczas zostały zgromadzone w Otwartym Funduszu Emerytalnym, w dalszym ciągu tam zostają, mało tego, nadal są inwestowane, więc klient nie musi się o nic martwić. Każdy Otwarty Fundusz Emerytalny jest zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne. Nie może dojść do jego bankructwa, jedyną negatywną opcją, jaka może nastąpić, jest ogłoszenie jego upadłości przez instytucję, która danym funduszem zarządza. Pomimo wszystko, wszelkie składki klientów funduszu, które do tej pory zostały tam wpłacone, w żadnym wypadku nie przepadają. Zostaje powołany tymczasowy bank, który jest nazywany depozytariuszem i to właśnie on w tym okresie sprawuje pieczę nad zgromadzonymi przez fundusz środkami. Później zachodzi przekazanie środków do innego funduszu.

Inwestycje Otwartych Funduszy Emerytalnych

Wszystko polega na tym, aby środki przekazywane przez ZUS były inwestowane i wracały z podwojonymi zyskami. Właśnie po to został utworzony Otwarty Fundusz Emerytalny, aby możliwe było odciążenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od wypłacania emerytur z własnych środków, zwłaszcza w momentach niżu demograficznego, gdzie bywały sytuacje, że tych środków zwyczajnie nie starczało na emerytury społeczeństwu. ZUS, z każdej otrzymanej składki od pracodawcy, przeznacza pewną jej część do Otwartego Funduszu Emerytalnego. Fundusze emerytalne zgromadzone w ten sposób środki mają za zadanie korzystnie inwestować tak, aby powstały z tego zyski, a analogicznie, wyższa emerytura w przyszłości. Jednakże nawet tu są nakazane funduszom pewne ograniczenia, aby nie straciły one owych środków. Bez ograniczeń mogą one jedynie inwestować w obligacje Skarbu Państwa, które są po prostu bezpieczne. Każdy z funduszy inwestuje po swojemu, jednakże muszą się one trzymać pewnych zasad i limitów. Na warszawskiej giełdzie mogą lokować nie więcej, niż 40 procent aktywów i mogą to być jedynie akcje takich spółek, które są notowane na CeTO, ewentualnie innych spółek, które to są dopuszczone do obrotu publicznego, jednakże na giełdzie nie notowane – do 10 procent, ewentualnie mogą być w akcje NFI również do 10 procent.

zyskowne prowadzenie kantoru

Trzeba mieć własny kapitał, w innym wypadku nie da się utrzymać kantoru na rynku, ponieważ konkurencja jest spora i doskonale wie, w jaki sposób ma prosperować, aby wyeliminować najsłabszych. Szczerze mówiąc, nie ma sensu rozpoczynać działalności kantorowej, kiedy posiada się zasoby rzędu 30 tysięcy złotych, ponieważ może to nie wystarczyć. W rzeczywistości powinno się mieć, co najmniej 100 tysięcy złotych, żeby rozkręcić działalność. Można założyć sobie prowadzenie kantoru na kilka różnych sposobów, w zależności od klientów, na jakich się stawia. Wiadomym jest, że wiele kantorów posiada dosyć zawyżone ceny, ale klienci nie mają wyjścia, więc i tak kupują lub sprzedają tam pieniądze. W związku z tym, można pomyśleć o stworzeniu totalnej konkurencji, która będzie miała choć trochę niższe ceny, niż wszystkie pozostałe. Taka opcja najlepiej sprawdzi się w miejscu, w którym jest już kilka kantorów. Oczywiście, najlepiej jest otwierać działalność kantorową tam, gdzie w pobliżu nie ma jeszcze żadnego kantoru, chociaż takich miejsc jest już bardzo mało. Taka lokalizacja pozwoli na indywidualnie ustalane stawki, ani zaniżone, ani zawyżone. Jeszcze inną opcją jest otwarcie kantoru na lotnisku, z bardzo wysokimi stawkami, z których będą musieli skorzystać pasażerowie, którzy nie będą mieli innego wyjścia.

Niezbędny kurs kasjera

Wydawać by się mogło, że otwarcie kantoru jest sprawą bardzo przyziemną, a także prostą. W rzeczywistości, jest zupełnie inaczej. Nie każdy może sobie na to pozwolić, ponieważ warunki prowadzenia i utrzymania na rynku kantoru są dosyć rygorystyczne i surowe. Nie każdy ma szanse się utrzymać. Bardzo ważną rzeczą jest orientacja na rynku walut i wśród ich kursów. Ta wiedza jest konieczna, aby nie zbankrutować w krótkim czasie. Kolejnym, ważnym aspektem jest odbycie kursu kasjera walutowego. Niektórym osobom może się wydawać, że w pracy w kantorze nie ma nic trudnego. Wystarczy mieć kalkulator, kursy walut i w umiejętny sposób je przeliczać. Okazuje się, że w rzeczywistości sprawa ma się zupełnie inaczej, bo nie tylko na tym polega praca kasjera walutowego. Jak wiadomo, na całym świecie jest mnóstwo walut, praktycznie w każdym państwie inne, nie licząc do tego strefy euro. Każda waluta ma własne pieniądze i banknoty. Nie po jednym, ale po kilka, a czasem nawet po kilkanaście. Każdy banknot ma własne zabezpieczenia przed fałszerzami, własne znaki wodne i każde są inne. Na kursie kasjera wymiany walut wszelkie te aspekty są właśnie przedstawiane. Uczestnik poznaje najbardziej popularne waluty na świecie i uczy się rozpoznawać banknoty oryginalne i falsyfikaty, co zdecydowanie ułatwia pracę.

Metody działania, kiedy fundusz przestaje prosperować

Powiedziane zostało, iż nie ma możliwości, aby Otwarty Fundusz Emerytalny zbankrutował, jedyną możliwą do zaistnienia, negatywna opcją, może być ogłoszenie upadłości przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne, które to ma za zadanie utrzymać zarządzanie nad wszystkimi fundusze emerytalne. Kiedy sytuacja taka ma miejsce, żaden z klientów nie powinien się o to obawiać, ponieważ wszelkie środki, które zostały dotychczas zgromadzone w danym funduszu, nie przepadają. Na tę okoliczność zostaje powołany specjalny, depozytowy bank, w którym to środki te są przetrzymywane dopóty, dopóki nie zostaną podjęte kolejne decyzje odnośnie funduszu, który właśnie został rozwiązany. W większości przypadków, przejęciem środków i klientów takiego funduszu są zainteresowane inne fundusze, które dobrze prosperują na tym rynku. Jeżeli jednak ma miejsce zupełnie odwrotna sytuacja, że absolutnie nikt nie jest tym zainteresowany, to najbardziej prawdopodobną opcją jest, że środki upadłego funduszu zostaną przejęte przez ten, który jest najbardziej popularny na całym rynku, a od tego nie ma już odwrotu. W związku z tym, że przystąpienie do Otwartego Funduszu Emerytalnego w Polsce jest obowiązkowe, nie mogą w kraju istnieć ludzie, którzy nie są do żadnego przyporządkowani, bo jeden z nich ogłosił właśnie upadłość.

Wcześniejsza emerytura – dla kogo

W Polsce świadczenie emerytalne przysługuje – jak dotychczas osobom, które osiągnęły odpowiedni wiek emerytalny, a więc: mężczyźni 65 lat, kobiety 60 lat), a ponadto maja udokumentowany okres zatrudnienia, który jest wymagany. Ustawa z 1998 roku przewiduje sytuacje, kiedy osoby mogą iść na wcześniejsze emerytury. Prawo do takiego świadczenia przysługuje osobom urodzonym przed 1 stycznia 1949 roku, które jednocześnie SA: inwalidami wojennymi i wojskowymi; są kombatantami; byli pracownikami urzędów państwowych, posiadają odpowiedni staż pracy i stracili zatrudnienie w wyniku rozwiązania ich miejsca pracy; pracownicy służby cywilnej i mianowani pracownicy samorządowi, których miejsca pracy zostały rozwiązane; żołnierze zastępczej służby wojskowej, przymusowo zatrudniani w kopalniach węgła, kamieniołomach zakładach wydobywania uranu; nauczyciele akademiccy (mężczyzna, który po osiągnięciu 60 roku życia przepracował 30 lat, w tym 20 lat w szkolnictwie). Podobne uprawnienia maja do wcześniejszej emerytury, niezależnie od daty urodzenia pracownicy, którzy zostali zwolnieni z pracy do dnia 31 grudnia 1997 roku z przyczyn ekonomicznych, ekonomicznych posiadali odpowiedni długi okres ubezpieczenia, tj. kobiety 35 lat i mężczyźni 40 lat, jak również pracownicy, którzy sprawują opiekę nad dziećmi wymagającymi stałej opieki.

Zarządzanie składkami zmarłego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Składki do ZUS płacone są przez całe życie, a już na pewno przez całe zawodowe życie. Nie tylko odprowadzane są składki emerytalne, ale również zdrowotne, socjalne i często także na fundusz pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada na swoich kontach ogromne, co miesięczne wpływy, o których w ogóle nie warto polemizować, jednakże kiedy osoba, która składki wpłacała, przedwcześnie umrze, składki te nie są wypłacane bliskim zmarłego, ale w dalszym ciągu zostają w ZUS. Czasami rodzina może liczyć na pewne świadczenia i rentę rodzinną z tego tytułu, jednakże jej przyznanie zależy od sytuacji rodzinnej i nie zawsze jest to możliwe. Zupełnie inaczej sprawa się ma w przypadku fundusze emerytalne, a przede wszystkim Otwartego Funduszu Emerytalnego. Okazuje się, iż wszelkie składki, które ZUS odprowadza tam co miesiąc, są przechowywane przez długi okres czasu. Kiedy ubezpieczony przedwcześnie umrze, nie osiągając wieku emerytalnego, środki te zostają dziedziczone przez jego najbliższych. Nie są one wypłacane w całości w gotówce. Procedura zazwyczaj przewiduje wypłacenie 50 procent współmałżonkowi, zebranych środków w gotówce, gdzie pozostałe 50 procent również jest przekazywane współmałżonkowi, jednakże w postacie zasilenia jego konta emerytalnego w adekwatnym funduszu, do którego należy.

Wstrzymanie emerytur

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, ustaleniami w myśl obowiązujących regulacji prawnych z dniem 1 października 2011 roku zostały wstrzymane wypłaty emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak również emerytur okresowych kapitałowych dla tych osób, które przed nabyciem uprawnień do emerytury nie rozwiązały stosunku pracy. Wstrzymane zostały również wypłaty tytułem okresowych emerytur kapitałowych z innych organów niż FUS. Jedynie osobom, które rozwiązały swój stosunek pracy zawarty przed przyznaniem wcześniejszej emerytury, a następnie nabyły prawo do emerytury na ogólnych zasadach – nie zostanie wstrzymane wypłacanie świadczenia. W praktyce oznacza to, że jeżeli osoba była uprawniona do emerytury powszechnej, a przed przyznaniem jej tego świadczenia przyznana została emerytura wcześniejsza i rozwiązana została umowa o pracę przed nabyciem prawa do tej emerytury, a następnie zawarła kolejny stosunek pracy i pracuje nadal, nie zostanie wstrzymana wypłata świadczenia emerytalnego. Z dniem 1 października 2011 roku zostały wstrzymane wypłaty emerytur osobom, którym takie świadczenie miały przyznane przed dniem 01 stycznia 2011 roku oraz nie rozwiązały stosunku pracy, który został zawarty przed nabyciem prawa do świadczenia emerytalnego, emerytalnego przedtem nie były uprawnione do świadczenia przyznanego na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z innego tytułu.

Skojarzenia walutowe

W większości przypadków sam fakt istnienia kantoru okazuje się być istotnym dopiero w momentach, kiedy przychodzi się ludziom jechać za granicę. Nie ma tu znaczenia, czy taki wyjazd ma być służbowy, czy też typowo rekreacyjny, za pośrednictwem biura podróży. Wiadomym jest, że każdy kraj posiada własne pieniądze, własną walutę. Wiele z nich posiada taką samą, ale zawsze jest ona inna, niż polski złoty. W związku z powyższym, nie ma innej możliwości za granicą, jak tylko płacić za cokolwiek w obowiązującej tam walucie. Wiele osób zawczasu się ubezpiecza i wymienia pieniądze jeszcze w Polsce. W każdym mieście można znaleźć kantor wymiany walut. Jeżeli nie, zawsze można z tym pójść do banku, tylko że nie zawsze się to opłaca. Istnieje jeszcze jedna opcja, mianowicie na każdym lotnisku, czy też dworcu międzynarodowym, kantor wymiany walut powinien zawsze być. Tylko, że w takich miejscach trzeba liczyć się z wysoką ceną, jaką często przychodzi zapłacić na wymianie waluty. Właściciele kantorów w takich miejscach bardzo często zawyżają stawki, ponieważ żerują na tych osobach, które nie mają innego wyjścia i wymieniają pieniądze w ostatniej lub w pierwszej chwili. Często tak jest, kiedy osoba innej narodowości przylatuje do Polski i nie posiada polskich złotówek, a potrzebuje, chociażby na taksówkę.